GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavno otvaranje Ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine
21.3.2022. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

POVJERENSTVO ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Tel: 044/692-028       Fax:044/683-463

 

KLASA: 320-02/21-01/15

URBROJ: 2176-3-06-01/05-22-14

Kutina, 21. ožujka 2022. godine

 

 

 

Temeljem članka 7. stavak 2. Pravilnika o provođenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ( NN 47/19), te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine, KLASA: 320-02/22-01/4, URBROJ: 2176-3-04/01-22-5 objavljenog 10. veljače 2022.godine, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine objavljuje

 

 

OBAVIJEST

o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

 

 

Javno otvaranje Ponuda

pristiglih na

Javni  natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine,

KLASA: 320-02/22-01/4, URBROJ: 2176-3-04/01-22-5,

 objavljen na službenim internetskim stranicama www.kutina.hr te na oglasnoj ploči Gradske uprave dana 10. veljače 2022.godine,

provest će se u

 

četvrtak 24. ožujka 2022. godine, od 8,00 sati, u prostorijama „Poduzetničkog inkubatora Kutina – PUNK“, Ulica Hrvatskih branitelja 2, Kutina.

 

U skladu s epidemiološkom situacijom svi sudionici obvezni su koristiti zaštitne maske.           

Zbog ograničenih mjesta u prostoriji, prednost prisustva na Javnom otvaranju imaju oni koji su poslati ponude na Javni natječaj.      

                                                       

U Kutini, 21. ožujka 2022. godine

 

 

 

Povjerenstvo za zakup i prodaju

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

 RH na području Grada Kutine

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti