GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiAKCIJSKI PLAN SMANJENJA ČESTICA PM10 NA PODRUČJU GRADA KUTINE
10.3.2022. - Savjetovanje s javnošću - otvoreno


Prekomjerno onečišćenje lebdećim česticama posljedica je utjecaja emisija iz malih kućnih ložišta i cestovnog prometa, koja se nadodaje na relativno značajnu pozadinsku koncentraciju lebdećih čestica. Na koncentracije čestica zimi značajno utječu klimatski uvjeti kontinentalne Hrvatske, gdje česta pojava slabog vjetra i tišina u uvjetima stabilnog plitkog sloja atmosfere zadržavaju emisiju čestica prizemnih i niskih izvora kao što su prometnice i kućna ložišta.

Odredbama članka 54. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19) propisano je da se, ukoliko u određenoj zoni ili aglomeraciji razine (bilo kojih) onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, donosi akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za tu zonu ili aglomeraciju kako bi se, u što je moguće kraćem vremenu, osiguralo postizanje graničnih ili ciljnih vrijednosti.

Granična vrijednost koncentracija PM?? propisana je Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) na dnevnoj i godišnjoj bazi. Dnevna granična vrijednost propisana je na 50 µg/m³ , te ne smije biti prekoračena više od 35 puta godišnje. Godišnja granična vrijednost propisana je na 40 µg/m³.

Kvaliteta zraka na mjernoj postaji Kutina – 1 za 2018., 2019. i 2020. godinu proglašena je II. kategorijom kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice frakcije PM?? , te je izrađen Akcijski plan smanjenja čestica PM10 na području Grada Kutine.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti