GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv umirovljenicima i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2022. godini
4.3.2022. - Aktualnosti


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE

DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB

I CIVILNO DRUŠTVO

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Tel: 044/692-040       Fax:044/683-463

 

KLASA:   551-06/22-01/1

URBROJ: 2176-3-07/02-22-2

Kutina, 03. ožujka 2022. godine

 

Temeljem Odluke o isplati jednokratne novčane potpore za umirovljenike s područja Grada Kutine u 2022. godini (KLASA: 551-06/22-01/1, URBROJ: 2176-3-07/02-22-1) i Odluke o izvršenju  Proračuna Grada Kutine za 2022. godinu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje

 

Javni poziv umirovljenicima  i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2022. godini

 

 

Pozivaju se umirovljenici Grada Kutine čija mirovina pripada kategoriji umirovljenika koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnika invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad u radnom odnosu i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji korisnici nisu u radnom odnosu, a čije mirovine  iznose do 2.000,00 kuna, kao i osobama s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu za uskrsne blagdane.

 

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruju svi umirovljenici i  osobe s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu, a koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku rangiran  je prema visini mirovine i to:

 

                                                  od   0.00  -  1.000,00 kuna – 400,00 kuna potpore

                                                  od 1.001  -  2.000,00 kuna – 300,00 kuna potpore

                                                  

 KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

 

Da bi ostvarili pravo svi zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore dostaviti će na mail adresu drustvene@kutina.hr  ili Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo, soba br. 3, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati i to od 07. ožujka do 01. travnja 2022. godine, ako zahtjev NISU podnijeli u 2021.   ili  prethodnim godinama .

 

  • -Tiskanicu zahtjeva ( dostupna na mrežnim stranicama Grada Kutine i u pisarnici – soba br. 3)
  • -Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu – na uvid,
  • -Presliku odreska od isplate mirovine ( ne stariji od tri mjeseca ) i
  • -Presliku tekućeg računa

                                                                               

                                                                                  Upravni odjel za društvene djelatnosti,

                                                                                         socijalnu skrb i civilno društvo


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti