GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u projektnom području Kutina
28.2.2022. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) u projektnom području Kutina.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća sljedeću jedinicu lokalne samouprave: Grad Kutina.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Kutina u svrhu pribavljanja mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta: 

Datum otvaranja rasprave: 28.2.2022.

Datum zatvaranja rasprave: 08.04.2022.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi na adresu elektroničke pošte prsi.kutina@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Kutina) zaključno do petka 08.04.2022. u 15h.

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na mrežnim stranicama Grada Kutine.

Grad Kutina ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Kutine i za njih je odgovoran autor.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti