GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti8. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine20.
17.2.2022. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-05/2
URBROJ: 2176-3-04/01-22-1
Kutina, 15. veljače 2022.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 24. veljače 2022. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati

u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Ulica Stjepana Radića 3, Kutina

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

0.  Zapisnik

 1. Aktualni sat

   

 2. Prijedlog odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračunu Grada Kutine za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

   

 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2022. godinu

   

 4. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine za kapitalni projekt kupnja poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi na trgu

   

 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Ugovora o financiranju troškova na nerazvrstanim cestama i drugim površinama u okviru projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

   

 6. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima financiranja Vatrogasne postrojbe Grada Kutine u 2022. godini

   

 7. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „18“

   

 8. Prijedlog odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kutina za 2022. godinu

   

 9. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za 2022. godinu

   

 10. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Kutine za razdoblje 2021. – 2024. godine

   

 11. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za 2021. godinu

 Predsjednik gradskog vijeća

Robert Krpes

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 

Komplet materijala

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti