GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV o provođenju usmene javne dražbe za prodaju vozila u vlasništvu Grada Kutine
5.1.2022. - Aktualnosti


Na temelju Odluke zamjenice gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Kutine o provođenju usmene javne dražbe za prodaju vozila u vlasništvu Grada Kutine od 22.12.2021. godine  (KLASA: 940-06/21-01/5, URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-10) te Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/19, 8/19 – ispravak, 2/21) Grad Kutina objavljuje

JAVNI POZIV

o provođenju usmene javne dražbe za prodaju vozila u vlasništvu Grada Kutine

 

I.

Predmet prodaje su rabljena vozila u vlasništvu Grada Kutine:

 1. osobno vozilo OPEL ASTRA 1.4 CLASSIC, broj šasije: WOLOTGF485GO33446, boja srebrna s efektom, godina proizvodnje 2004., neregistriran, 66 kw, 1389 ccm

  Početna cijena: 1.500,00 kuna

   

 2. osobno vozilo VOLKSWAGEN PASAT 1.6, broj šasije: WVWZZZ3AZSE217176, boja plava s efektom, godina proizvodnje 1995., neregistriran, 74 kW, 1596 ccm

  Početna cijena: 2.200,00 kuna

   

 3. osobno vozilo OPEL CORSA 1.7 DTI, broj šasije: WOLOXCF6836059888, boja siva s efektom, godina proizvodnje 2003., neregistriran, 48 kW, 1686 ccm

  Početna cijena: 1.500,00 kuna

   

 4. osobno vozilo DAEWOO TICO, broj šasije: KLA3S11BDYC666204, boja zelena s efektom, godina proizvodnje 2000., neregistriran, 30 kW, 797 ccm

  Početna cijena: 1.000,00 kuna

   

 5. teretno vozilo MAZDA B 2500 PICKUP, broj šasije: JMZUN8F425W385346, boja višebojna s eff., godina proizvodnje 2005., neregistriran, 80 kW, 2500 ccm

Početna cijena: 11.000,00 kuna.

II.

Usmena javna dražba održat će se u petak 14.01.2022. godine u 11,00 sati u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

III.

Vozila se prodaju po principu „viđeno – kupljeno, bez garancija“ te se isključuju svi eventualni prigovori zbog stvarnih ili pravnih nedostataka.

IV.

Osobe zainteresirane za nadmetanje za predmet prodaje pod točkom 5. dužne su na račun Grada Kutine IBAN: HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7706-OIB uplatitelja uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.100,00 kuna.

Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u cijenu.

Sudionicima javne dražbe koji ne uspiju javnoj dražbi jamčevina se vraća.

Ukoliko ponuditelj odustane od kupnje ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku gubi pravo na povrat jamčevine.

V.

U dražbi mogu sudjelovati  fizičke i pravne osobe.

Prije usmene javne dražbe ponuditelj  prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta:

 • presliku identifikacijske isprave,
 • punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 • izvod iz sudskog registra ili obrtnica
 • potvrdu o uplati jamčevine (za predmet prodaje pod 5.)

 

VI.

 

Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvišom cijenom

Ponuditelj koji uspije na javnoj dražbi dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15  dana.

Ako se za javnu dražbu prijavi samo jedan ponuditelj Povjerenstvo može utvrditi njegovu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Najmanji iznos povećanja usmene ponude za prodaju rabljenog vozila iznosi 50,00 kn.

VII.

Zapisnik o provedenoj javnoj dražbi s prijedlogom ponude koja se prihvaća kao najpovoljnija, Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku za koju isti donosi Zaključak o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji vozila.

Isporuka vozila izvršit će se nakon uplate kupoprodajne cijene.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije sklapanja ugovora.

VIII.

Razgledavanje vozila može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na  mob. 099/ 3999 533 ili tel. 044/ 692-023.

IX.

U svemu ostalom vrijede odredbe Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/19, 8/19 – ispravak, 2/21).

X.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine na telefon 044/692-025.

 

GRAD KUTINA

Upravni odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

KLASA: 940-06/21-01/5

URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-11

Kutina, 05.01.2022. godineSlužbeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti