GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na dostavu ponuda i ponudbeni troškovnik u predmetu nabave usluga – HIGIJENSKI SERVISI I SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE
22.12.2021. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.10 Pravilnika o provedbi postupaka  jednostavne nabave (KLASA: 400-01/21-01/1, URBROJ: 2176/03-10/01-21-1 od 04.01.2021.), objavljuje se Poziv na dostavu ponuda i ponudbeni troškovnik u predmetu nabave usluga – HIGIJENSKI SERVISI I SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE.

Rok za dostavu ponuda je 30.12.2021. do 9,00 sati bez obzira na način dostave!

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti