GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIskazivanje interesa za prodaju nekretnina
22.12.2021. - Aktualnosti


Iskazivanje interesa za prodaju nekretnina, a u svrhu postupanja sukladno Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i Programom mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine br. 137/21).

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti