GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPrijedlog Dodatne liste reda prvenstva
24.11.2021. - Aktualnosti


Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18 i 2/19) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a od

27. rujna 2021.godine (KLASA: 370-01/18-01/4, URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-66), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a izvršilo je bodovanje pristiglih zahtjeva te je utvrdilo prijedlog Dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticanje stanogradnje.

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti