GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA
24.11.2021. - Aktualnosti


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA:112-01/21-01/7

URBROJ:  2176/03-06/01-21-6

Kutina, 24. studeni 2021. godine

 

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Grada u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na radno mjesto – viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Grada - na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti dva kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja

   

 2. Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome će biti obaviješteni elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja uputit će se pisana obavijest putem pošte.

   

 3. Kandidati pozvani na pisano testiranje (pod. Točkom I.) trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, I kat, u ponedjeljak, 29. studeni 2021. godine u 12:00 sati. Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Pozvani kandidati dužni su predočiti izvornik Diplome o traženoj stručnoj spremi. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

  Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 12:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i izvornik Diplome o traženoj stručnoj spremi.

   

 4. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.

     

 5. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

 

                                                                                                    POVJERENSTVO                                      


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti