GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA
23.11.2021. - Aktualnosti


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA:112-01/21-01/6

URBROJ:  2176/03-04/04-21-6

Kutina, 23. studenoga 2021.

 

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Službu za opće poslove  Grada Kutine, vježbenika/ce - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za mjesnu samoupravu i opće poslove, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu u Službu za opće poslove Grada Kutine, vježbenika/ce - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za mjesnu samoupravu i opće poslove. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti može pristupiti jedan kandidat čija je prijava pravodobna, uredna i koji ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

   

 2. Kandidat koji može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je:
  1. 1.I.T. iz Kutine

   Kandidatu će se poziv za testiranje uputiti i elektroničkim putem.

    

 3. Kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja uputit će se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

   

 4. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, a sastoji se od pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Pozvani kandidat dužan je predočiti izvornik diplome o traženoj stručnoj spremi. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

  Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 9:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i izvornik diplome o traženoj stručnoj spremi.

   

 5. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela područja provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.

     

 6. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

 

                                                                                                    POVJERENSTVO                                      

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti