GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv umirovljenicima i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2021. godini
8.11.2021. - Aktualnosti


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE

DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB

I CIVILNO DRUŠTVO

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Tel: 044/692-022       Fax:044/683-463

 

KLASA:   551-06/21-01/75

URBROJ: 2176/03-07/02-21-2

Kutina, 03. studenog 2021. godine

 

Temeljem Odluke o isplati jednokratne novčane potpore za umirovljenike s područja Grada Kutine u 2021. godini (KLASA: 551-08/21-01/2, URBROJ: 2176/03-07-01/01-21-1) i Odluke o izvršenju  Proračuna Grada Kutine za 2021. godinu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje

 

Javni poziv umirovljenicima  i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2021. godini

 

 

Pozivaju se umirovljenici Grada Kutine čija mirovina pripada kategoriji umirovljenika koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnika invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad u radnom odnosu i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji korisnici nisu u radnom odnosu, a čije mirovine  iznose do 2.000,00 kuna, kao i osobama s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu za Božićne blagdane.

 

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruju svi umirovljenici i  osobe s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu, a koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku rangiran  je prema visini mirovine i to:

 

                                                  od   0.00  -  1.000,00 kuna – 400,00 kuna potpore

                                                  od 1.000  -  2.000,00 kuna – 300,00 kuna potpore

                                                  

 KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

 

Da bi ostvarili pravo svi zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore dostaviti će na mail adresu drustvene@kutina.hr  ili Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo, soba br. 3, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati i to od 08. studenog do 15. prosinca 2021. godine, ako zahtjev NISU podnijeli u 2020.  godini.

  • -Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu – na uvid,
  • -Presliku odreska od isplate mirovine ( ne stariji od tri mjeseca ) i
  • -Presliku tekućeg računa

                                                                               

                                                                                  Upravni odjel za društvene djelatnosti,

                                                                                         socijalnu skrb i civilno društvo

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti