GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KLIZALIŠTE U KUTINI
2.11.2021. - Aktualnosti


 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

 

KLASA: 610-01/21-01/1

URBROJ: 2176/03-10/01-21-1

U Kutini, 29.10.2021. godine

 

Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/093/134/13- pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18) Gradonačelnik Grada Kutine, dana 29. listopada 2021. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KLIZALIŠTE U KUTINI

 

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

   

  Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za organizaciju i postavljanje klizališta u Kutini, na trgu dr. Franje Tuđmana u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. godine.

   

 2. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

   

  Javni poziv je otvoren od 2. do 11. studenog 2021.

   

  Otvaranje prijedloga održat će se 12. studenog 2021. u 9,00 sati u prostorijama Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12.

   

 3. ELEMENTI ZA ISKAZ INTERESA – PRIJEDLOG MODELA POSLOVNE

              SURADNJE

   

  Program klizališta treba sačinjavati:

   

  1. Prijedlog modela financijske konstrukcije (cijena ulaznica za djecu i odrasle, grupne posjete, cijena najma klizaljki i dr.)

  2. minimalno 300 m² klizne površine

  3. transport, montaža i demontaža klizališta sa cjelokupnom opremom (konstrukcija, ledeni tepih, fluid, rashladni agregat, uređaji i alati za održavanje ledene plohe, zaštitna ograda oko klizališta

  4. grafički prikaz 3D

  5. planirano razdoblje rada klizališta 1.12.2021.-31.1.2022.

   

 4. OBVEZE NARUČITELJA

 

Grad Kutina će osigurati besplatan prostor na trgu

 1. Pripremiti niveliranu podlogu za postavljanje klizišta
 2. Osigurati napajanje električnom energijom (bez naknade)
 3. Osigurati priključak za vodu u potrebnoj količini (bez naknade)
 4. Osigurati dvije kućice (objekte) za potrebne aktivnosti (bez naknade)
 5. Osigurati čuvanje i održavanje klizališta - izvan radnog vremena

   

   

 6. PRIJEDLOG DRUGAČIJEG MODELA POSLOVNE SURADNJE I

            FINANCIJSKE KONSTRUKCIJE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA  

            KLIZALIŠTE U KUTINI

 

Razmotrit će se modeli i oblik poslovne suradnje koji će biti potencijalno predloženi, a u svrhu unaprijeđenja i postizanja novo dodane vrijednosti društvenog života u gradu Kutini.

Neće biti prihvaćene ponude u kojima se traži naknada za korištenje klizališta.

 

Iskaz interesa se dostavlja na adresu:

 

Grad Kutina, Ured gradonačelnika,

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

„ Prijava na Javni poziv – Iskaz interesa za klizalište u Kutini“

 

ili elektronskim putem na e mail adresu: kolenc@kutina.hr

 

Za sve dodatne informacije zainteresirane osobe se mogu obratiti u Upravni odjel Ured gradonačelnika, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, pročelniku Robertu Kolencu, 099/3999523, e-mail: kolenc@kutina.hr.

 

 

 

                                                                                                     Gradonačelnik:

                                                                                                    Zlatko Babić, dipl.ing.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti