GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine
14.10.2021. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/7
URBROJ: 2176/03-04/01-21-1
Kutina, 13. listopada 2021.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 21. listopada 2021. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati

u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Ulica Stjepana Radića 3, Kutina

 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći  

D N E V N I  R E D

Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća 

 1. Aktualni sat

   

 2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Kutina za 2020./2021. godinu

   

 3. Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa osnovnih škola Grada Kutine za školsku godinu 2020./2021.
  1. OŠ Stjepana Kefelje
  2. OŠ Zvonimira Franka
  3. OŠ Mate Lovraka
  4. OŠ Vladimira Vidrića
  5. OŠ Banova Jaruga
  6. OGŠ Borisa Papandopula

    

 4. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kutine za 2021. godinu
  1. Nagrada za životno djelo
  2. Godišnje nagrade Grada Kutine

    

 5. Prijedlog odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za  2021.g.

   

 6. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine za kapitalni projekt kupnja poslovnih  prostora u stambeno-poslovnoj zgradi na Trgu

   

 7. Prijedlog odluke o izboru kandidata za direktora EKO MOSLAVINE d.o.o.

   

 8. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina III

 

Materijali za raspravu dostavljaju se u prilogu predloženog dnevnog reda.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Robert Krpes

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.


Komplet materijala


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti