GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiKonačna lista reda prvenstva za davanje stanova u najam
12.10.2021. - Aktualnosti


Na temelju članka 18. stavka 4. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam („Službene novine Grada Kutine“ broj 5/10, 6/15, 2/21) i Javnog natječaja za davanje stanova u najam od 04.08.2021. godine (KLASA: 371-01/21/01/2 URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-3), a nakon donošenja odluka o pristiglim prigovorima, Gradonačelnik Grada Kutine utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti