GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti4. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
21.9.2021. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/6
URBROJ: 2176/03-04/01-21-1
Kutina, 20. rujna 2021.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 28. rujna 2021. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati

u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Ulica Stjepana Radića 3, Kutina

 Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 Zapisnik sa 3. sjednice

 1. Aktualni sat

   

 2. Ostavka predsjednika Gradskog vijeća

   

 3. Izbor predsjednika Gradskog vijeća

   

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2021. godinu (.pdf)  (.xls)

   

 5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.godine

   

 6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ,,Rekonstrukcija vatrogasnog doma i turističko-informativnog centra Repušnica'' unutar mjere 07 ,,Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

   

 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ,,Rekonstrukcija društvenog doma u Repušnici'' unutar mjere 7 ,,Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014—2020.

   

   

 8. Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje

   

 9. Prijedlog:
  1. Odluke o sklapanju Predugovora o kupoprodaji poslovnog prostora površine 303,77 m2, oznaka PP1, u prizemlju stambeno-poslovne zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana u Kutini
  2. Odluke o sklapanju Predugovora o kupoprodaji poslovnog prostora površine 365,75 m2, oznaka PP2, u prizemlju stambeno-poslovne zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana u Kutini
  3. Odluke o sklapanju Predugovora o kupoprodaji poslovnog prostora površine 260,03 m2, oznaka PP3, u prizemlju stambeno-poslovne zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana u Kutini
  4. Odluke o sklapanju Predugovora o kupoprodaji poslovnog prostora površine 62,86 m2, oznaka PP4, u prizemlju stambeno-poslovne zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana u Kutini
  5. Odluke o sklapanju Predugovora o kupoprodaji poslovnog prostora površine 666,38 m2, oznaka MULTIMEDIA, u  prizemlju stambeno-poslovne zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana u Kutini.

    

 10. Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Moslavina d.o.o.

   

 11. Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalni servisi Kutina d.o.o.

   

 12. Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Eko Moslavina d.o.o.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti