GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijest vlasnicima i zakupcima zemljišnih parcela
13.9.2021. - Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada


OBAVIJEST VLASNICIMA I ZAKUPCIMA ZEMLJIŠNIH PARCELA

 

     Tvrtka „Binđo“ d.o.o., ovlaštena za obavljanje poslova održavanja melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (kanala), sukladno Ugovoru sa Hrvatskim vodama, započela je s izvršenjem radova košnje i održavanja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina kao i građevina za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju na području Grada Kutine.

     Mnogi vlasnici ili zakupci poljoprivrednih parcela, iste su obradili zasijavši razne poljoprivredne kulture, ne vodeći brigu o zakonskoj obvezi koja se odnosi na zabranu obrađivanja zemljišta 3 – 5 metara od ruba vodnih građevina. Održavanje i pojas održavanja reguliran je Zakonom o vodama (NN broj 66/19) prema kojem je vlasnik ili drugi posjednik nekretnine na kojem su izgrađene vodne građevine, dužne trpjeti služnost radi njihove rekonstrukcije i održavanja, bez naknade.

     Tvrtka „Binđo“ d.o.o. maksimalno će voditi brigu da prilikom izvršavanja ugovornih obveza ne nanosi nepotrebnu štetu vlasnicima, tj. zakonskim posjednicima na poljoprivrednim kulturama i zemljištu, te se s istima sporazumijevati oko vremena i početka radova.

 

     U slučaju dodatnih pojašnjenja ili dogovora, odgovorna osoba u tvrtki „Binđo“ d.o.o. je tehnički direktor Ivor Stanivuković, mob.: 098/944 9520.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti