GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2021.
6.9.2021. - AktualnostiREPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

 

      Na temelju članka 9. Statuta Grada Kutine ( „Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13, 2/18, 4/18  -pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21 ) i članka 15. Odluke o priznanjima Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/03, 6/08, 6/09 i 5/11) objavljuje se

 

POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA

GRADA KUTINE ZA 2021. GODINU

 

  1. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2021. godinu.

 

2.   Priznanja za 2021. godinu mogu se dodijeliti u vidu:

  • JEDNE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO – za višegodišnja, odnosno cjeloživotna postignuća značajna za Grad Kutinu i njegove građane.
  • GODIŠNJE NAGRADE GRADA KUTINE – za postignuća od značaja za Grad Kutinu i njegove građane ostvarena tijekom protekle godine dana.

 

3.   Priznanja se dodjeljuju sukladno Odluci o priznanjima Grada Kutine («Službene novine  Grada Kutine br. 7/03, 6/08, 6/09 i 5/11 ) za iznimna postignuća i doprinose iz područja  gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i umjetnosti, tehničke kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi te drugih područja rada i društvenog života od posebnog značaja za Grad Kutinu i njegove građane.   

    

4.   Pravo na podnošenje prijedloga imaju:

-  građanin uz potpis najmanje 10 sugrađana ( 1+10)

              -  vijeća mjesnih odbora

              -  vjerske zajednice

              -  pravni subjekti u gospodarstvu ili društvenim djelatnostima     

        Pravo predlaganja nemaju:

              -  političke stranke

              -  fizičke osobe same za sebe

              -  pravne osobe same za sebe, kao i njihova tijela upravljanja

 

5.    Prijedlozi se podnose na propisanom OBRASCU u zatvorenoj kuverti do zaključno

       30. rujna 2021 godine, na adresu:       

GRAD KUTINA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE, KUTINA,TRG KRALJA TOMISLAVA 12., s naznakom «ZA PRIZNANJE GRADA KUTINE - NE OTVARATI».

Prijedlozi dostavljeni na drugačiji način, prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem, bez dokaza i nepotpisani te prijedlozi dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.

 

Odluka o priznanjima Grada Kutina i Obrazac za podnošenje prijedloga objavljeni su na stranicama Grada Kutine www.kutina.hr i mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Trg  kralja Tomislava 12, Pisarnica /prizemlje.

 

Za dodatna objašnjenja možete se obratiti na broj telefona 692 – 049.

 

KLASA: 061-01/21-01/1

URBROJ: 2176/03-04/04-21-1

Kutina, 06. rujna 2021.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti