GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv samačkim domaćinstvima s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada
9.6.2021. - Društvene djelatnostiREPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE

DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB

I CIVILNO DRUŠTVO

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Tel: 044/692-022       Fax:044/683-463

 

KLASA:   550-01/21-01/5

URBROJ: 2176/03-07-01/01-21-1

Kutina,      08. lipnja 2021. godine

 

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br: 3/19. i 2/21. i Odluke o izvršenju  Proračuna Grada Kutine za 2021. godinu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje

Javni poziv samačkim domaćinstvima s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada

 

Pozivaju se samačka domaćinstva s područja Grada Kutine čija primanja iznose 2.500,00 kuna i manje, da podnesu zahtjev za ostvarivanjem prava na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada.

Sufinancira se 50% fiksnoga dijela odvoza komunalnog otpada prema računu komunalnog trgovačkog društva nadležnog za zbrinjavanje komunalnog otpada za Grad Kutinu za svako samačko domaćinstvo koje zadovoljava uvjete sufinanciranja.

Pravo na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada ostvaruju samačka domaćinstva koja imaju prebivalište na području Grada Kutine i koja na javni poziv podnesu pisanu zamolbu trgovačkom društvu nadležnom za zbrinjavanje komunalnog otpada za Grad Kutinu, a pod uvjetom da ne koriste pravo na naknadu za troškove stanovanja te ostvaruju primanja jednaka ili manja od 2.500,00 kn.

 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA SUFINANCIRANJE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA:

 

Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada sva samačka domaćinstva koja ostvaruju to pravo moraju podnijeti pisanu zamolbu trgovačkom društvu Eko Moslavina d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1. svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati ili poštom na adresu Eko Moslavina d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1 i to od 10.  lipnja do 31. srpnja 2021. godine. 

Tiskanicu zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada možete podignuti na blagajni Eko Moslavine d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1., na službenim stranicama Eko Moslavine kao i na službenim stranicama Grada Kutine.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • -Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu i
  • -Uvjerenje porezne uprave o visini primitaka i dohodaka

 

      POČETAK SUFINANCIRANJA

 

Korisnicima koji u roku podnesu Zahtjev i valjanu dokumentaciju, umanjit će se obveza plaćanja računa za odvoz komunalnog otpada počevši od računa ispostavljenog za mjesec rujan 2021.godine i na dalje.

                                                                         

                                                                                  Upravni odjel za društvene djelatnosti,

                                                                                         socijalnu skrb i civilno društvo

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti