GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiREZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KUTINE PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.
17.5.2021. - IzboriREPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KUTINE
 

KLASA: 013-01/21-01/1
URBROJ:2176/03-06-01/04-21-75
Kutina, 17.05.2021.

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE

IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA KUTINE

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

 

I.

Od ukupno 18.733 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 8.250 birača, odnosno 44,04%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 8.249 birača, odnosno 44,03%. Važećih listića bilo je 7.968, odnosno 96,59%. Nevažećih je bilo 281 listića, odnosno 3,41%.

 

 

II.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

3.913

glasova

49,10%

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

 

 

 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

 

 

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

 

 

 

 

 

Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO BABIĆ

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

2.119

glasova

26,59%

HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

 

 

 

 

 

Nositeljica kandidacijske liste: JASMINKA MOLNAR

3.

DOMOVINSKI POKRET - DP

1.053

glasa

13,21%

MOST

 

 

 

 

 

Nositeljica kandidacijske liste: ANDREJA ČUTURIĆ

4.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

632

glasa

7,93%

 

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO LENART

5.

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

251

glas

3,15%

 

Nositelj kandidacijske liste: VALENTIN JAKOVLJEVIĆ

 

III.

Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Kutine su:

 

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

 

Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO BABIĆ

 


 

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

 

Nositeljica kandidacijske liste: JASMINKA MOLNAR

 

3.

DOMOVINSKI POKRET - DP

MOST

 

Nositeljica kandidacijske liste: ANDREJA ČUTURIĆ

 

4.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO LENART

 

IV.

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Kutine:

 

 

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

 

Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO BABIĆ

dobila je 11  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

ZLATKO BABIĆ

2.

DAVOR KLJAKIĆ

3.

IVAN CRNAC

4.

JURE NIKŠIĆ

5.

MIROSLAV ŠNJARIĆ

6.

DRAŽEN KINDERMAN

7.

MILENA AMIDŽIĆ

8.

IVANA MASNEC

9.

ROBERT KRPES

10.

DRAGO ŠPARAVAC

11.

SLAVKO SNOVAK

 

 

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

 

Nositeljica kandidacijske liste: JASMINKA MOLNAR

dobila je 5  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

JASMINKA MOLNAR

2.

BARBARA MIHALJEVIĆ

3.

DRAGO ŠIVAK

4.

VEDRAN BOHATKA

5.

DALIBOR ŽILJAK

 

 

3.

DOMOVINSKI POKRET - DP

MOST

 

Nositeljica kandidacijske liste: ANDREJA ČUTURIĆ

dobila je 2  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

ANDREJA ČUTURIĆ

2.

IVICA GLIBO

  

4.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO LENART

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.

ŽELJKO LENART

 

V.

Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada Kutine osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine.

 

  

PREDSJEDNICA GRADSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KUTINE
ANDREA VASILJEVIĆ Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti