GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiMJERA I – Javni poziv za PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2021. godini
3.5.2021. - Natječaj


MJERA I –  Javni poziv za PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi  u 2021. godini  na području Grada Kutine

 

Cilj PROGRAMA: Poticanje novih zapošljavanja, te direktni utjecaj na razvoj poduzetništva i obrta, odnosno povećanje broja zaposlenih na području Grada Kutine u poduzetništvu i obrtu, te u dijelu društvenih i uslužnih djelatnosti/zanimanja, poticanje dodatnog usavršavanja/dodatnog obrazovanja za određena zanimanja definirana zakonskim aktima, kao i kod poslodavaca koji imaju potrebu zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi.

Za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Kutina osigurava sredstva u iznosu od:

  • 10.000,00 kuna za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalaureus i mag. struke na radnom mjestu VŠS ili VSS struke,
  • 7.500,00 kuna za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radnom mjestu SSS i VKV struke,
  • 5.000,00 kuna za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja NKV  i bez zanimanja i
  • 20,00 kn za rad na dnevnoj osnovi kod sezonskog zapošljavanja za sufinanciranje iznosa troškova Ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i za vaučer/vrijednosni kupon u obliku markice za sezonsko zapošljavanje, a prema računu izdanom od strane FINA - Poslovnice Kutina sukladno Zakonu o tržištu rada /NN 118/18/ (max. iznos do 1.800,00 kn za tekuću godinu po pojedinom zaposlenom radniku na poslovima sezonskih radova u poljoprivredi).
  • 50% iznosa za troškove dodatnog usavršavanja i troškove polaganja ispita /majstorski ispit i/ili ispit o stručnom usavršavanju/ po jednom polazniku dodatnog usavršavanja/dodatnog obrazovanja. Maksimalni iznos je 2.000,00 kn po pojedinom polazniku programa za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje.

Za novo zapošljavanje/samozapošljavanje osoba starosti do 29 godina (do navršene 30. godine) za vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu po ovom Programu od strane podnositelja zahtjeva (poduzetnika, poslodavaca), potpora će se uvećati za 50% na odobrena sredstva

Iznimno za sredstva za novo zapošljavanje se povećavaju u 100% iznosu ukoliko je novozaposlena osoba zaposlena od strane poduzetnika koji imaju sjedište u Poslovnim zonama Grada Kutine.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2021. godine.

 

/linkovi/

JAVNI POZIV

PROGRAM

OBRAZAC 1a_ZAHTJEV NOVOZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 1b_ZAHTJEV SAMOZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 1c_ZAHTJEV SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 1d_ZAHTJEV USAVRŠAVANJE

OBRAZAC 2a_IZJAVA NOVOZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 2b_IZJAVA SAMOZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 2c_IZJAVA SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 2d_IZJAVA USAVRŠAVANJE

OBRAZAC 3_POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

OBRAZAC 4_POVEZANE OSOBE

OBRAZAC 5_SKUPNA IZJAVA

OBRAZAC 6_IZVJEŠĆE


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti