GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Kutine u 2021. godini
28.4.2021. - Gradska uprava


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Tel: 044/692-046      Fax:044/692-029

 

KLASA: 402-03/20-01/39

URBROJ: 2176/03-07/07-21-11

Kutina, 22. travnja 2020. godine

 

 

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 22. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Grada Kutine“ br. 2/19), članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. br. 6/093/134/13- pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18), sukladno Proračunu Grada Kutine za 2021. godinu („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/20), gradonačelnik Grada Kutine, dana 22. travnja 2021. godine, donosi

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva

iz Proračuna Grada Kutine u 2021. godini

članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore organizacijama civilnog društva po provedenom Javnom natječaju za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2021. godini koje provode organizacije civilnog društva, objavljenog 12. siječnja 2021. godine.

članak 2.

            U 2021. godini iz proračuna Grada Kutine financirati će se provedba sljedećih programa/projekata/manifestacija:

           

 1. Društvo uzgajivača „Moslavina“ Kutina, „ 31. Međužupanijska izložba malih životinja u Kutini“, 8.000,00 kn
 2. Udruga umirovljenika Grada Kutine, „Aktivni umirovljenici“, 15.000,00 kn
 3. USJPDR “RIS“ Kutina-podružnica Kutina, „Risovi u ratu i miru 2020.g., 5.000,00 kn
 4. USJPDR “RIS“ Kutina-podružnica Kutina, „Ljepota lažnog sjaja“, 5.000,00 kn
 5. Udruga žena „Dunja Jamarice“, „ Putovanje kroz prošlost“, 2.000,00 kn
 6. Ribolovna udruga za tradicionalni ribolov „Hanja“ Repušnica, „Razne aktivnosti“, 5.000,00 kn
 7. Udruga slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ, „Bijeli štap 2021.“, 8.000,00 kn
 8. Vokalna skupina Rusalke, „Etnografski motivi Zorke Sever- tradicija i umjetnost“, 3.000,00 kn
 9. Udruga slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ, „Slijepi u kuhinji 2021.“, 16.000,00 kn
 10. Ženski vokalni ansambl „Kutinske dunje“, „Cjelovečernji koncert, Glazbeni vremeplov“, 2.000,00 kn
 11. Udruga umirovljenika Petrokemije Kutina, „Aktivno uključivanje starijih osoba u život zajednice 2021.“, 10.000,00 kn
 12. Glazbeno-scenska udruga Rondo, „Dramski studio KriD“, 5.000,00 kn
 13. Glazbeno-scenska udruga Rondo, „ KT Talent 2021. Odvaži se i kreni“, 5.000,00 kn
 14. Udruga nezaposlenih u Kutina, „Pomoć u kući“, 20.000,00 kn
 15. Klub mladih Matej osamnaest, „ Godišnja predstava“, 5.000,00 kn
 16. Klub mladih Matej osamnaest, „Dnevne radionice 2021.“, 5.000,00 kn
 17. Hrvatski domobran u.r.v. ogranak Kutina, „Vukovar i Knin“, 5.000,00 kn
 18. Klub Jump, „KTrek“, 5.000,00 kn
 19. Gradski puhački orkestar „Krešimir“ Kutina, „Natjecanje puhačkih orkestara i mažoretkinja, koncerti i festivali u 2021.g.“, 10.000,00 kn
 20. Gradski puhački orkestar „Krešimir“ Kutina, „Međunarodni susreti i regionalne smotre orkestara i mažoretkinja u Kutini te gostovanje izvan RH u 2021.g.“,10.000,00 kn
 21. Zaklada Ivanova kuća, „Potpora starijim osobama koje boluju od Alzheimera i ostalih oblika demencije“, 20.000,00 kn
 22. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Kutine (HVIDRA), “Socijalna i pravna zaštita članova udruge HVIDRA-a Grada Kutine, upoznavanje sa zakonskim i podzakonskim aktima te konzumiranje istih“, 7.000,00 kn
 23. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Kutine (HVIDRA),“Stambeno zbrinjavanje HRVI članova Udruge HVIDR-a Grada Kutine“, 7.000,00 kn
 24. Ogranak Matice hrvatske u Kutini, “Svečani dvobroj časopisa „Moslavačko zrcalo“ uz 50-tu obljetnicu Ogranka Matice hrvatske u Kutini“, 10.000,00 kn
 25. Kutinsko dijabetičko društvo, „Živjeti sa dijabetesom u uvjetima korona krize“, 10.000,00 kn
 26. Klub liječenih alkoholičara, „Terapijskom zajednicom protiv ovisnosti“, 12.000,00 kn
 27. Klub liječenih alkoholičara, „Team building i obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti“, 3.000,00 kn
 28. Udruga maratonaca SMŽ „Heroji ne umiru“ „2. memorijalna utrka za Dan hrvatskih branitelja“, 4.000,00 kn
 29. Društvo davatelja krvi Petrokemije Kutina „Darujem krv“, 2.000,00 kn
 30. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz domovinskog rata Republike Hrvatske Kutina, „Unapređenje vrijednosti Domovinskog rata kao i njegovih žrtava“, 3.000,00 kn
 31. Odred izviđača „Betlehem“ Kutina, „Izviđački izazov 2021.“, 17.000,00 kn
 32. Kinološko društvo Kutina, „Kolo Prvenstava Hrvatske u agility-u s kvalifikacijom za Europsko prvenstvo i Juniorsko Svjetsko prvenstvo“, 4.000,00 kn
 33. Kinološko društvo Kutina, „Specijalna izložba pasa za 1. I 9. FCI grupu (sa CAC kandidaturom- Nacionalni prvak u ljepoti)“, 3.000,00 kn
 34. Kinološko društvo Kutina, „Međunarodni dan pasa-Dan otvorenih vrata“, 2.500,00 kn
 35. Centar za žene Adela, „Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji“, 5.000,00 kn
 36. Udruga keramičara Terakota Kutina, „Glina- stvaranje i igra II“, 5.000,00 kn
 37. Moto klub „Vilenjaci“ Kutina, „Karavana Prevlaka – Vukovar, povodom obljetnice dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara“,2.000,00 kn
 38. Moto klub „Vilenjaci“ Kutina, „14. Moto susreti M.K. Vilenjaci Kutina“, 5.000,00 kn
 39. Udruga „Hrvatska žena“ Kutina, „Sto godina od osnutka Hrvatske žene“, 4.000,00 kn
 40. Korak na mjestu, „Online savjetovalište za roditelje/online savjetovalište za mlade“, 2.000,00 kn
 41. Korak na mjestu, „Mindfulnes za djecu od 7-10 g.“, 2.000,00 kn
 42. Biciklistički klub Kutina, „Treći biciklistički maraton Kutina-Vukovar“, 5.000,00 kn
 43. Biciklistički klub Kutina, „Eduka bike Kutina“, 3.000,00 kn
 44. Udruga invalida rada Kutina, „ Socijalnim uslugama do bolje kvalitete života osoba s invaliditetom i starijih osoba“, 8.000,00 kn
 45. Društvo psihologa SMŽ, „Psiholozi za mentalno zdravlje Kutine“, 8.000,00 kn
 46. Kutinska organizacija mladih, „Slušaonica i edukacija o elektronskoj glazbi“, 10.000,00 kn
 47. Kulturni Centar Mladih, „23. Organizirani kaos“, 3.000,00 kn
 48. Kulturni Centar Mladih, „Ured za mlade“, 5.000,00 kn
 49. Kulturni Centar Mladih,„ Klub Baraka kulturna sezona 2021.“, 10.000,00 kn
 50. Udruga „OSI“ Kutina, „Traži i osnaži 2“, 7.000,00 kn
 51. Zajednica Talijana Dante Moslavina, „Tečaj talijanskog jezika“, 3.000,00 kn
 52. Zajednica Talijana Dante Moslavina, „Giro di Kutina 7“, 5.000,00 kn
 53. Zajednica Talijana Dante Moslavina, „Škola rekreativnog trčanja“, 5.000,00 kn
 54. Gljivarsko društvo Ivan Focht, „Program obrazovanja mladih za uvod u svijet gljiva“, 5.000,00 kn
 55. Gljivarsko društvo Ivan Focht, „Pregled vrsta gljiva moslavačkog kraja“, 5.000,00 kn
 56. Udruga Topot Kutina, „Hodočašće u Hrvatsku Kostajnicu u spomen Josipu Ivercu i Gordanu Ledereru“, 5.000,00 kn
 57. Udruga Topot Kutina, „ Intervencija uz pomoć konja za osobe s invaliditetom“, 20.000,00 kn
 58. Pop rock škola, „Blues i Rock edukacija za mlade“, 3.000,00 kn
 59. Društvo naša djeca Kutina, „Djeca i odrasli za osmjeh kutinske djece“, 16.000,00 kn
 60. Udruga za podršku i razvoj „Čaroban put“, „Danas za bolje sutra III“, 4.000,00 kn
 61. Udruga dragovoljaca i veterana grada Kutine, „30 obljetnica osnivanja 56. samostalne bojne HV Kutina“, 6.000,00 kn
 62. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata SMŽ podružnica Kutina, „Memorijal Dragutin Kovačević“, 4.000,00 kn

 

članak 3.

 

Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo za provedbu ove odluke.

članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na službenim mrežnim stranicama Grada Kutine

 

                                                                                                        Gradonačelnik:

                                                                                                  Zlatko Babić dipl. ing.

 

 

 

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti