GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOglas za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima
26.4.2021. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   K U T I N A
Povjerenstvo za provedbu projekta javnih radova

KLASA: 112-03/21-01/1
URBROJ: 2176/03-08-01/04-21-3
U Kutini, 22.04.2021.             

                                 

Na članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13 i 4/18-pročišćeni tekst), Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provedbu projekta zapošljavanja u javnim radovima, temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sukladno Programu za financiranje zapošljavanja u javnom radu, Gradonačelnik Grada Kutine putem povjerenstva, dana 22.04.2021. godine, objavljuje 

O G L A S 

za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području  Grada Kutine

 

RADNIK / RADNICA NA REVITALIZACIJI JAVNIH POVRŠINA

Mjesto rada: KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 15

Vrsta zaposlenja: Na određeno

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od:    26.04.2021

Natječaj vrijedi do: 04.05.2021

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: 

Opis poslova: poslovi uređenja i održavanja javnih površina na području Grada Kutine.

 

Zapošljavanje uz podršku mjera aktivne politike zapošljavanja - mjera javni rad (više o mjeri na http://mjere.hr/mjere/javni-rad/)

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Kutine ako u posljednje dvije godine nisu bile zaposlene u programima javnih radova dulje od  9 mjeseci, odnosno ako u tekućoj godini nisu bile zaposlene u programu javnih radova.

Pozivaju se zainteresirani kandidati da se prijave za sudjelovanje u mjeri Javni radovi i podnesu prijavu najkasnije do 04.05.2021. na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, osobno ili putem pošte.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (obavezno navesti broj telefona/mobitela) potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu - preslika osobne iskaznice ili preslika Domovnice,

      -     dokaz o stručnoj spremi - preslika svjedodžbe,

  • potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
  • i drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da su ispunjeni uvjeti iz oglasa.

 

Plaća i troškovi prijevoza isplaćuju se sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

lzbor između zaprimljenih prijava izvršiti će Povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika Grada Kutine.

U programe javnih radova mogu se uključivati i osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i to u nepunom radnom vremenu, pri čemu ostvaruju proporcionalni dio plaće na temelju javnog rada, a istovremeno im se ne obustavlja isplata zajamčene minimalne naknade, ukoliko prije uključenja sudjeluju u radu za opće dobro u najmanjem trajanju od 30 sati, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Po završetku prijave na oglas, Grad Kutina će pozvati zainteresirane kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će Povjerenstvo s istima obaviti intervju, nakon čega će se izvršiti odabir kandidata sukladno provedenom intervjuu i dokumentaciji iz podnesene prijave.

Odabrani kandidati sklapaju ugovor o radu s Gradom Kutina. Prije zaključenja ugovora o radu izabrani kandidati moraju dobiti suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave kandidata koje ne ispunjavaju tražene uvjete ili koje nisu dostavljene u navedenom roku

neće se razmatrati.
Pisane zamolbe uz priloge slati na adresu: Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina s naznakom

„Oglas za javne radove“.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

 

Povjerenstvo za provedbu projekta javnih radova


Službeni dio

Popis službenih obavijesti