GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiLokalni izbori 2021.
15.4.2021. - Izbori


Odlukama Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/105, URBROJ: 50301- 21/06-21-2; KLASA: 022-03/21-04/106, URBROJ: 50301-21/06-21-2 i KLASA: 022-03/21- 04/107, URBROJ: 50301-21/06-21-2 od 14. travnja 2021. raspisani su izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izbori zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno izbori zamjenika općinskih načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda (dalje: lokalni izbori). 

Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 15. travnja 2021., a objavljuju se u „Narodnim Novinama“ i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) www.izbori.hr

Lokalni izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021. Državno izborno povjerenstvo poziva medije da obavijeste birače koji imaju aktivno i pasivno biračko pravo na lokalnim izborima da na vrijeme provjere jesu li upisani u registar birača te da provjere točnost podataka u registru birača. 

Obrasci za postupak kandidiranja na lokalnim izborima mogu se, počevši od 16. travnja 2021. preuzeti s mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela, prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana te njihovih zamjenika i prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno zamjenika općinskih načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora, dakle najkasnije do 29. travnja 2021. do 24:00 sata. 

Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do 1. svibnja 2021. do 24:00 sati, objaviti - sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice, - zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika.

Sve obavijesti vezane uz provođenje lokalnih izbora mogu se dobiti na stranicama Državnog izbornog povjerenstva i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kutine

Cijelo priopćenje Državnog izbornog povjerenstva možete pronaći na ovoj poveznici.

 

Objava- opća

OBAVIJEST BIRAČIMA

Objava- nacionalne manjineSlužbeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti