GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv umirovljenicima s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2021. godini - Uskrsnice
19.2.2021. - Društvene djelatnosti


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE

DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB

I CIVILNO DRUŠTVO

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Tel: 044/692-022       Fax:044/683-463

 

KLASA:   551-08/21-01/2

URBROJ: 2176/03-07-01/01-21-2

Kutina, 19. veljače 2021. godine

 

Temeljem Odluke o isplati jednokratne novčane potpore za umirovljenike s područja Grada Kutine u 2021. godini (KLASA: 551-08/21-01/2, URBROJ: 2176/03-07-01/01-21-1) i Odluke o izvršenju  Proračuna Grada Kutine za 2021. godinu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje

 

Javni poziv umirovljenicima s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2021. godini

 

 

Pozivaju se umirovljenici Grada Kutine čija mirovina pripada kategoriji umirovljenika koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnika invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad u radnom odnosu i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji korisnici nisu u radnom odnosu, a čije mirovine  iznose do 2.000,00 kuna, da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu za Uskrsne blagdane.

 

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruju svi umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku rangiran  je prema visini mirovine i to:

 

                                                  od   0.00  -  1.000,00 kuna – 400,00 kuna potpore

                                                  od 1.000  -  2.000,00 kuna – 300,00 kuna potpore

                                                  

 KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

 

Da bi ostvarili pravo svi zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore dostaviti će na mail adresu drustvene@kutina.hr  ili Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo, soba br. 3, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati i to od 22.  veljače do 22. ožujka 2021. godine, ako zahtjev NISU podnijeli u 2019. ili 2020.  godini.

  • -Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,
  • -Presliku odreska od isplate mirovine ( ne stariji od tri mjeseca ) i
  • -Presliku tekućeg računa

                                                                               

                                                                                  Upravni odjel za društvene djelatnosti,

                                                                                         socijalnu skrb i civilno društvo


Službeni dio

Popis službenih obavijesti