GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti



Odluka o financiranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2021. godine
16.2.2021. - Aktualnosti


Grad Kutina sufinancira troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka

Sterilizacija i kastracija pasa i mačaka je najsigurniji način na koji vlasnici kućnih ljubimaca mogu spriječiti neželjeno parenje svojih ljubimaca i na taj način izbjeći probleme koji nastanu kad se dogodi neplanirano i neželjeno potomstvo kojem treba naći novi dom.

Grad Kutina će u 2021. godini sufinancirati troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, čiji vlasnici imaju prebivalište na području Grada Kutine i to za maksimalno 3 psa i 3 mačke po vlasniku u sljedećim iznosima:

- 300,00 kuna za sterilizaciju ženke psa

- 150,00 kuna za sterilizaciju ženke mačke

- 200,00 kuna za kastraciju mužjaka psa

- 100,00 kuna za kastraciju mužjaka mačke.

Vlasnik životinje će snositi ostatak troška do punog iznosa troška sterilizacije i kastracije.

Iznimno, za kućne ljubimce koji su sa potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije na privremenom čuvanju na području Grada Kutine kod privremenih udomitelja, Grad Kutina će snositi troškove sterilizacije i kastracije u punom iznosu, a što će biti naznačeno na ovjerenom odobrenju nadležne službe Grada Kutine. Privremeni udomitelj morati će dati Izjavu o podrijetlu takovih životinja.

 

Ugovori o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka sklopljeni su s slijedećim veterinarskim organizacijama: VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o., Vladimira Nazora 61, Kutina i VETMED d.o.o., Stružec, Gornje selo 59, Popovača.

Radi kvalitetnijeg uvida u dinamiku provođenja mjere, vlasnici pasa i mačaka koji žele koristiti sufinanciranje troškova Grada Kutine za sterilizaciju i kastraciju svojih ljubimaca, dužni su prije odlaska u odabranu veterinarsku organizaciju ispuniti Zahtjev za odobrenje sufinanciranja troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, koji će im ovjeriti nadležna služba Grada Kutine. Vlasnici pasa i mačaka koji se odluče na korištenje ove mjere Grada Kutine moraju uz ispunjeni zahtjev sa sobom ponijeti i osobnu iskaznicu kojom će dokazati da imaju prebivalište na području Grada Kutine, a vlasnici pasa i dokument u kojem je vidljiv broj čipa njihovog ljubimca. Vlasnicima pasa i mačaka veterinarske organizacije će nakon provedenog zahvata umanjiti ukupni iznos računa za sterilizaciju i kastraciju za iznos koji sufinancira Grad Kutina.

Odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i obrazac Zahtjeva za odobrenje sufinanciranja troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka nalaze se u privitku ovoga teksta, a obrazac se može podići i u Upravnom odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg kralja Tomislava 12/I, Kutina.

Obzirom da su sredstva u Proračunu Grada Kutine namijenjena za provedbu mjere sufinanciranja troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka ograničena, mjera će se provoditi do konca 2021. godine ili do iskorištenja ukupnih predviđenih sredstava.

Dokumenti

  • Odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2021. godini
  • Dopuna Odluke o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2021. godini
  • Zahtjev za odobrenje sufinanciranja troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti