GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za podnošenje prijava štete nastale od posljedica potresa
11.2.2021. - Aktualnosti


Grb Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina
Tel: 044/692-015       Fax:044/683-463

 

KLASA: 361-07/21-01/2
URBROJ: 2176/03-06-01/08-21-4
Kutina, 10. veljače 2021. godine

 

Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode – potres na području Grada Kutine KLASA: 361-07/21-01/04, URBROJ: 2176/01-02-21-1, od 9. veljače 2021. godine objavljujemo

P O Z I V

za podnošenje prijava štete nastale od posljedica potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine te naknadnih podrhtavanja

    Pozivaju se građani, pravne osobe, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Kutine koji su pretrpjeli štetu od potresa na poljoprivrednim zemljištima, poljoprivrednim gospodarskim zgradama, poljoprivrednim gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi te biljnoj i stočarskoj proizvodnji, da istu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete iz priloga ovog poziva zaključno sa srijedom 17. veljače 2021. godine.

       U slučaju da prijavljujete štetu za oštećene gospodarske zgrade:

U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja objekti moraju biti u vašem vlasništvu te zakonito izgrađeni ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina.

       U slučaju da prijavljujete štetu za stradale domaće životinje (osnovno stado/matično jato peradi):

U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja životinje moraju biti upisane u jedan od slijedećih registara: Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara.

       U slučaju da prijavljujete štetu za uništeno poljoprivredno zemljište:

Do trenutka podnošenja zahtjeva površine moraju biti registrirane u ARKOD sustavu ili upisane u Upisniku poljoprivrednika.

       U slučaju da prijavljujete štetu za uništene strojeve i gospodarska vozila:

U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja strojevi i gospodarska vozila moraju biti registrirani i u vašem vlasništvu. Iznimno za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji nije potrebno dokazivati vlasništvo.

 

Prijave se mogu predati na adresi Trg kralja Tomislava 12/1, 44320 Kutina od 7,00 do 15,00 h, soba 211 (potkrovlje) ili poslati na e-mail adresu: straga@kutina.hr do 17. veljače 2021. godine do 12,00 sati.

Za sve ostale informacije obratite se na kontakt telefon 044/692 028.

 

                                                                                            

                   

 Službeni dio

Popis službenih obavijesti