GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiMuzej Moslavine Kutina: Dokumentacija za nadmetanje Tiskani materijal za 2021. godinu
19.1.2021. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Muzej Moslavine Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave Tiskani materijal za 2021. godinu.

Službeni dio

Popis službenih obavijesti