GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiMuzej Moslavine - Nabava tiskanog materijala
18.1.2021. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Muzej Moslavine objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave -  Tiskani materijal.

Službeni dio

Popis službenih obavijesti