GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Uredski materijal - OŠ Vladimira Vidrića
12.1.2021. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, OŠ Vladimira Vidrića objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave uredskog materijala.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti