GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIzrada fasade na mjesnom domu u Šartovcu
30.12.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave radova – Izrada fasade na mjesnom domu u Šartovcu.

Rok za dostavu ponuda je 12.1.2021. do 12,00 sati.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti