GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiUsluga upravljanja Klubom mladih „Baraka“.
14.12.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.8  Pravilnika o provedbi  postupaka jednostavne nabave („ Službene novine Grada Kutine“ br. 3/17) Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave usluge upravljanja Klubom mladih „Baraka“.

Rok za dostavu ponuda je 23.12.2020. do 9,00 sati.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti