GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIzmjenu dokumentacije za nadmetanje za provedbu postupka nabave svježeg mesa i mesnih prerađevina
14.12.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Zvonimira Franka, Kutina objavljuje Izmjenu dokumentacije za nadmetanje za provedbu postupka nabave svježeg mesa i mesnih prerađevina.
Rok dostave ponuda: 21.12.2020. do 9,00 sati.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti