GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOŠ Mate Lovraka: ostali prehrambeni proizvodi
9.12.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Mate Lovraka, Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave ostalih prehrambenih proizvoda.

Rok dostave ponuda: 18.12.2020. do 11,30 sati (bez obzira na način dostave).


Službeni dio

Popis službenih obavijesti