GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNabava uredskog materijala za 2021. godinu - Izmjena dokumentacije
18.12.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), Grad Kutina objavljuje izmjenu dokumentacije za nadmetanje za provedbu postupka nabave uredskog materijala.

Novi rok za dostavu ponuda je 24.12.2020. godine do 9h.

 

Nabava uredskog materijala za 2021. godinu

7.12.2020.

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave uredskog materijala.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti