GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPrijedlog IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
26.11.2020. - E-Oglas


NOSITELJ IZRADE:

GRAD KUTINA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

I GRADITELJSTVO

 

 

IX. IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA

GRADA KUTINE

PRIJEDLOG PLANA

STRUČNI IZRAĐIVAČ: GRGUREVIĆ & PARTNERI D.O.O.

ČANIĆEVA 6, 10 000  ZAGREB

Zagreb, studeni 2020.

Javna rasprava o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 15 dana, od 27.11.2020. do 11.12.2020. godine.

Javni uvid u Prijedloga Plana moći će se izvršiti u prostorijama Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, svakim radnim danom u navedenom razdoblju u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, a biti će dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Grada Kutine (www.kutina.hr).

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se dana 03.12.2020. godine (četvrtak) s početkom u 12:00 sati, temeljem smjernica Stožera civilne zaštite putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, kao i mogućnosti davanja primjedbi, prijedloga i mišljenja. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem poveznice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).  

 

 

IX. IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA KUTINE

PRILOZI:

  1. Popis priloga
  2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IX. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Kutine
  3. Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine
  4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine za javnu raspravu
  5. Zahtjevi javnopravnih tijela

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti