GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIzlaznost birača na Izborima za VMO
15.11.2020. - Izbori


Na izborima za Vijeća mjesnih odbora Grada Kutine do 11 sati izašlo je  653 od ukupno 18 872 birača iz popisa što čini 3,46%.

 

Tablica.1 Izlaznost prema Izbornim jedinicama

 

Lokacija BM BROJ BIRAČA Odaziv 11h Odaziv 16h
Broj % Broj %
1 KUTINA GRAD 9965 151 1,52% 418 4,19%
2 RADNIČKO NASELJE 317 2 0,63% 8 2,52%
3 RADIĆEVA ULICA 1004 30 2,99% 87 8,67%
4 REPUŠNICA 1558 99 6,35% 235 15,08%
5 MEĐURIĆ 384 23 5,99% 97 25,26%
6 JANJA LIPA 160 26 16,25% 68 42,50%
7 JAMARICE 333 50 15,02% 118 35,44%
8 BANOVA JARUGA 573 21 3,66% 103 17,98%
9 ILOVA 705 9 1,28% 31 4,40%
10 ZBJEGOVAČA 283 8 2,83% 47 16,61%
11 HUSAIN 815 57 6,99% 122 14,97%
12 BATINA 177 5 2,82% 11 6,21%
13 GOJLO 291 14 4,81% 45 15,46%
14 MIŠINKA 118 5 4,24% 14 11,86%
15 KUTINSKA SLATINA 509 24 4,72% 76 14,93%
16 KATOLIČKE ČAIRE 196 14 7,14% 65 33,16%
17 KLETIŠTE 108 18 16,67% 48 44,44%
18 ŠARTOVAC 319 15 4,70% 80 25,08%
19 STUPOVAČA 384 33 8,59% 66 17,19%
20 BRINJANI 192 20 10,42% 74 38,54%
21 KRAJIŠKA KUTINICA 60 5 8,33% 18 30,00%
22 KUTINICA 54 2 3,70% 6 11,11%
23 ČAIRE 26 6 23,08% 6 23,08%
24 SELIŠTE 236 9 3,81% 24 10,17%
25 MIKLEUŠKA 105 7 6,67% 11 10,48%
18872 653 3,46% 1878 9,95%


Službeni dio

Popis službenih obavijesti