GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUGK i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune PPUGK
11.11.2020. - Savjetovanje s javnošću - otvoreno


NOSITELJ IZRADE
GRAD KUTINA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I GRADITELJSTVO

 

STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA

VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA

STRUČNI IZRAĐIVAČ: INTERKONZALTING D.O.O.

ULICA GRADA VUKOVARA 43C, 10 000  ZAGREB

Zagreb, listopad 2020.

 

VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA KUTINE

PRIJEDLOG PLANA

STRUČNI IZRAĐIVAČ: GRGUREVIĆ & PARTNERI D.O.O.

ČANIĆEVA 6, 10 000  ZAGREB

Zagreb, studeni 2020.

 

 

Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine trajati će 30 dana, od 12.11.2020. do 11.12.2020. godine

Prijedlog Plana (tekstualni i grafički dio) i Strateška studija bit će izloženi u prostorijama Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, svakim radnim danom u navedenom razdoblju u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, a biti će dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Grada Kutine (www.kutina.hr).

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji održati će se dana 03.12.2020. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati, temeljem smjernica Stožera civilne zaštite putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, kao i mogućnosti davanja primjedbi, prijedloga i mišljenja. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem poveznice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).

  

Dokumenti:

 

  

A. STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

 

 

 

PRILOZI:

  1. Popis priloga
  2. Rješenje da su VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine prihvatljive za ekološku mrežu
  3. Odluka kojom se utvrđuje obveza provedbe strateške procjene VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine
  4. Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine
  5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine za javnu raspravu
  6. Zahtjevi javnopravnih tijela

Službeni dio

Popis službenih obavijesti