GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA
6.11.2020. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-01/20-01/4

URBROJ: 2176/03-04/01-20-6

Kutina, 6. studenoga 2020.

 

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za projekte i razvoj, 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova vezanih uz upravljanje EU projektom „Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića“ objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti dva kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa.

   

 2. Kandidati koji mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti su:
  1. 1.A.Š. iz Kutine
  2. 2.I.Ž. iz Kutine

   Kandidatima će se poziv za testiranje uputiti i elektroničkim putem.

    

   Kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa uputit će se pisana obavijest putem pošte.

    

 3. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u petak, 13. studenoga 2020. godine u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, a sastoji se od pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje će trajati 45 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

  Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 9:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

   

 4. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.

     

 5. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

 

                                                                                                    POVJERENSTVO                                      

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti