GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti34. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
27.10.2020. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/8
URBROJ: 2176/03-04/01-20-1
Kutina, 26. listopada 2020.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 3. studenoga 2020. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 


 1. Zapisnik 33. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat 
 3. Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa osnovnih škola Grada Kutine za školsku godinu 2019./2020.
  1. OŠ Stjepana Kefelje
  2. OŠ Zvonimira Franka
  3. OŠ Mate Lovraka
  4. OŠ Vladimira Vidrića
  5. OŠ Banova Jaruga
  6. OGŠ Borisa Papandopula 
 4. Izvješće o radu ustanove Dječji vrtića Kutina za 2019./2020. godinu 
 5. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kutine za 2020. godinu:
  1. Nagrada za životno djelo
  2. Godišnje nagrade Grada Kutine
 6. Prijedlog programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2020. – 2021. godine
 7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Prijedlog dopune dnevnog reda:

1. Odluka o davanju suglasnosti Moslavina d.o.o. na zaduženje 

2. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja POU Kutina

2. Odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti