GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdređivanje članova biračkih odbora za izbore 15. studenog 2020.
27.10.2020. - Izbori


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu izbora
za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine
Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

KLASA: 013-05/20-01/4
URBROJ: 2176/03-04/01-20-67
Kutina, 26. listopada 2020. 

POLITIČKIM STRANKAMA ZASTUPLJENIM

U GRADSKOM VIJEĆU GRADA KUTINE0 

 

PREDMET: Određivanje članova biračkih odbora

 - uputa, daje se

           

Poštovani, 

Gradsko vijeće Grada Kutine na 33. sjednici održanoj dana 01. listopada 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine„ br. 7/20). 

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 15. studenoga 2020. godine. 

Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine (dalje u tekstu: Izborno povjerenstvo) sukladno članku 35. Odluke  o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine, broj 4/16, 5/16 i 5/20) (dalje u tekstu: Odluka) dužno je imenovati biračke odbore najkasnije 10 dana prije održavanja izbora. 

Sukladno članku 34. Odluke biračke odbore čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Predsjednike i zamjenike biračkih odbora određuje Izborno povjerenstvo, dok članove određuju političke stranke. Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a dva člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Kutine. 

Političke stranke su dužne odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena i druge podatke Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 2. studenog 2020. godine do 24,00 sata. 

Slijedom navedenog, pozivamo vas da nam do gore navedenog roka dostavite podatke o članovima biračkih odbora. Obrazac OVMO-8 – Izjavu o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora možete preuzeti na mrežnim stranicama Grada Kutine https://www.kutina.hr/Slu%C5%BEbeni-dio/Izbori

Napominjemo da ukoliko političke stranke ne odrede članove biračkih odbora, odnosno ako prijedlozi ne pristignu Povjerenstvu u zadanom roku, Povjerenstvo će, sukladno članku 34. stavku  4., samostalno odrediti članove biračkih odbora.

 

S poštovanjem,  

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                          Andrea Vasiljević, v.r.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti