GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni uvid o prijedlogu izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
22.10.2020. - Savjetovanje s javnošću - otvoreno


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ
Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina
Tel: 044/692-028       Fax:044/683-463

 

KLASA: 320-02/18-01/1

URBROJ: 2176/03-06-01/08-20-91

Kutina, 21. listopada 2020. godine

 

Na osnovu članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18, 115/18, 98/19, dalje Zakon), Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine objavljuje 

JAVNI UVID 

o prijedlogu izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine 

     Javni uvid u trajanju od 30 dana započinje 22. listopada 2020. godine, a završava 21. studenoga 2020. godine. Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine (dalje Prijedlog Programa), tijekom javnog uvida, bit će izložen u prostorijama Grada Kutine, svakog radnog dana od 09,00 sati do 14,00 sati. Uvid u Prijedlog Programa u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Grada Kutine – www.kutina.hr.

     Na izloženi Prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prijedloge i primjedbe  najkasnije do isteka roka javnog uvida, te moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja na propisanom obrascu te se dostavljaju na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina.

     Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u provedbi prigovora istih na sjednici Gradskog Vijeća Grada Kutine.         

                                                                                                                      Pročelnik 

                                                                                                          Hrvoje Krmelić, dipl. ing.Službeni dio

Popis službenih obavijesti