GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPrijedlog kandidacijskih i zbirnih lista na Izborima za vijeća mjesnih odbora
19.10.2020. - Izbori


Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine, broj 4/16, 5/16 i 5/20), Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine objavljuje prijedlog kandidacijskih i zbirnih lista u Izborima za vijeća mjesnih odbora. 

Službeni dio

Popis službenih obavijesti