GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Usluga najma mobilnog klizališta sa stazom za klizanje i dodatnom opremom (klizaljke, pomagala za učenje klizanja)
23.9.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave – usluga najma  mobilnog klizališta sa stazom za klizanje i dodatnom opremom (klizaljke, pomagala za učenje klizanja…) sa najmom tri kućice i organizacijom škole klizanja i turnira hokeja na ledu.

 

Rok za dostavu ponuda je 2.10.2020. godine do 9,00 (bez obzira na način dostave).


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti