GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiMuzej Moslavine Kutina: Sanacija temelja zgrade Muzeja Moslavine Kutina
8.9.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Muzej Moslavine Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave – Sanacija temelja zgrade Muzeja Moslavine Kutina.

Rok za dostavu ponuda je 18.9.2020. do 9,00 sati.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti