GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2020. godinu
4.9.2020. - Aktualnosti


 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA

 

Na temelju članka 9. Statuta Grada Kutine ( „Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13, 2/18,
4/18 -pročišćeni tekst i 2/20 ) i članka 15. Odluke o priznanjima Grada Kutine („Službene novine Grada
Kutine“ br. 7/03, 6/08, 6/09 i 5/11) objavljuje se

POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA
GRADA KUTINE ZA 2020. GODINU

1. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za
2020. godinu.

2. Priznanja za 2020. godinu mogu se dodijeliti u vidu:
- JEDNE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO – za višegodišnja, odnosno cjeloživotna postignuća značajna za Grad Kutinu i njegove građane.
- GODIŠNJE NAGRADE GRADA KUTINE – za postignuća od značaja za Grad Kutinu i njegove građane ostvarena tijekom protekle godine dana.

3. Priznanja se dodjeljuju sukladno Odluci o priznanjima Grada Kutine («Službene novine Grada Kutine br. 7/03, 6/08, 6/09 i 5/11 ) za iznimna postignuća i doprinose iz područja gospodarstva, znanosti,  odgoja i obrazovanja, kulture i umjetnosti, tehničke kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi te drugih područja rada i društvenog života od posebnog značaja za Grad Kutinu i njegove građane.

 

4. Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
- građanin uz potpis najmanje 10 sugrađana ( 1+10)
- vijeća mjesnih odbora
- vjerske zajednice
- pravni subjekti u gospodarstvu ili društvenim djelatnostima

Pravo predlaganja nemaju:
- političke stranke
- fizičke osobe same za sebe
- pravne osobe same za sebe, kao i njihova tijela upravljanja

5. Prijedlozi se podnose na propisanom OBRASCU u zatvorenoj kuverti do zaključno
30. rujna 2020. godine, na adresu:
GRAD KUTINA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE, KUTINA,TRG
KRALJA TOMISLAVA 12., s naznakom «ZA PRIZNANJE GRADA KUTINE - NE OTVARATI».

Prijedlozi dostavljeni na drugačiji način, prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem, bez dokaza i
nepotpisani te prijedlozi dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.
Odluka o priznanjima Grada Kutina i Obrazac za podnošenje prijedloga objavljeni su na stranicama Grada
Kutine www.kutina.hr i mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Trg kralja Tomislava 12., soba br. 3. /I kat.
Za dodatna objašnjenja možete se obratiti na broj telefona 692 – 012.

 

KLASA: 061-01/20-01/1
URBROJ: 2176/03-04/07-20-1
Kutina, 04. rujna 2020.

 

 

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti