GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UREDA GRADONAČELNIKA GRADA KUTINE
3.9.2020. - Rezultati natječaja


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/20-01/2

URBROJ: 2176/03-04/07-20-8

Kutina, 03. rujna 2020.

 

 

 

 

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA ZA  IMENOVANJE PROČELNIKA

UREDA GRADONAČELNIKA GRADA KUTINE

 

 

Grad Kutina na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje:

 

Temeljem Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Ureda gradonačelnika Grada Kutine, objavljenog u “Narodnim novinama” broj 72/2020. i na web-stranicama Grada Kutine dana  24. lipnja 2020. godine, na radno mjesto pročelnika Ureda gradonačelnika imenovan je na neodređeno vrijeme  Robert Kolenc, spec.publ.adm.

 

 

POVJERENSTVO


Službeni dio

Popis službenih obavijesti