GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiBojanje i struganje zidova u objektu Gradske uprave Grada Kutine
27.7.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave – bojanje i struganje zidova u objektu Gradske uprave Grada Kutine.

 

Rok za dostavu ponuda je 7.8.2020. godine do 9,00 (bez obzira na način dostave).


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti