GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Zakup poslovnog prostora u zgradi Centar II, K. P. Krešimira IV, Kutina
23.7.2020. - Natječaj


Grad Kutina raspisuje natječaj za zakup poslovnog prostora u poslovno-stambenoj zgradi u K. P. Krešimira IV u Kutini, izgrađenoj na k.č.br. 3626/1, upisane u zk.ul. 7397 k.o. Kutina, suvlasnički dio 1/130 etažno vlasništvo (E-128). Rok za dostavu ponuda je 7.8.2020. godine (bez obzira na način dostave).


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti