GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za testiranje -namještenik
17.7.2020. - Aktualnosti


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-01/20-01/3

URBROJ: 2176/03-04/07-20-8

Kutina, 14. srpnja 2020.

 

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Službu za opće poslove, namještenika na neodređeno vrijeme, na radno mjesto spremačica-dostavljač - 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od 3 mjeseca, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

  1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu u Službu za opće poslove, namještenika na neodređeno vrijeme, na radno mjesto spremačica-dostavljač - 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od 3 mjeseca. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti dva kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.

     

  2. Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome će biti obaviješteni elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja uputit će se pisana obavijest putem pošte.

     

  3. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u utorak, 28. srpnja 2020. godine u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, a sastoji se od pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje će trajati45 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

    Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 9:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

     

  4. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.

       

  5. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

 

                                                                                                    POVJERENSTVO                                      

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti